Vinh danh thủ khoa 2018

bởi quản trị viên | Date: 28-10-2018

 

Sáng ngày 27/10, tại Hồi trường trung tâm Nhà văn hóa Thanh niên diễn ra Chương trình vinh danh thủ khoa năm 2018. Đây là năm thứ năm liên tiếp  Hội Sinh viênViệt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TP.HCM trực tiếp thực hiện chương trình vinh danh thủ khoa.

 

 


Sáng ngày 27/10, tại Hồi trường trung tâm Nhà văn hóa Thanh niên diễn ra Chương trình vinh danh thủ khoa năm 2018. Đây là năm thứ năm liên tiếp  Hội Sinh viênViệt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TP.HCM trực tiếp thực hiện chương trình vinh danh thủ khoa.

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh có 6 sinh viên được vinh danh trong chương trình lần này bao gồm:

Sinh viên Nguyễn Hồng Anh thủ khoa đầu vào 2018

Sinh viên Nguyễn Thị Hậu thủ khoa đầu ra khoa Du lịch

Sinh viên  Huỳnh Thị Kim Thương thủ khoa đầu ra khoa Di sản Văn hóa

Sinh viên Nguyễn Thị Kim Anh thủ khoa đầu ra khoa Thư viện – Thông tin

Sinh viên  Trần Thị Mừng thủ khoa đầu ra khoa Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật

Sinh viên Lê Thị Phương Thảo thủ khoa đầu ra khoa Văn hóa Dân tộc Thiểu Số

Các bạn là những tấm gương phấn đấu trong học tập, rèn luyện và là những cán bộ Đoàn-Hội xuất sắc đáng để sinh viên noi theo.

Từ khóa: