Tham luận tham gia tọa đàm Học sinh, sinh viên ngành Văn hóa, thể thao và du lịch học tập và làm theo di chúc Bác Hồ tại hội nghị tuyên dương học sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

bởi quản trị viên | Date: 18-09-2019


SINH VIÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG

                                                                Sinh viên:  Nguyễn Thị Thu Huyền
                                                    Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh

            Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Học tập và làm theo Di chúc của Người đã trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện tình cảm sâu sắc của toàn dân tộc Việt Nam đối với Bác. Đối với sinh viên Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh, trong thời gian vừa qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và học tập, thực hiện Di chúc của Người đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được tổ chức trong các buổi sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học, cũng như trong các buổi sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội của Trường.

            Trong nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác đã dành một phần nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Người đối với thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Từ lòng yêu thương, sự tin tưởng đối với thế hệ trẻ kết hợp với tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những di sản tư tưởng có giá trị về chiến lược xây dựng thế hệ trẻ: phải coi trọng giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ có đạo đức, có tri thức văn hoá, khoa học và kỹ thuật giỏi, làm cho họ là những người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong lần nói chuyện với thanh niên tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ II ngày 7/5/1958, Người nhấn mạnh: “Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự giác tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài”.

            Người viết: “Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà. Hiện nay, trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thế hệ trẻ Việt Nam luôn kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun trồng. Họ đã và đang chứng tỏ bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của mình. Họ đang ra sức tu dưỡng, học tập và rèn luyện về mọi phương diện, tích cực lao động sản xuất, tiến vào khoa học - công nghệ, rất nhiều phong trào thi đua, như Thanh niên tình nguyện, Thanh niên lập nghiệp, Tuổi trẻ học đường,... được đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên và học sinh hưởng ứng, thực hiện. Với những nội dung hết sức ý nghĩa mà Bác đã dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, bài tham luận với chủ đề “Sinh viên nâng cao năng lực chuyên môn trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng”sẽ thể hiện được những nội dung cụ thể hóa của nhà trường và của sinh viên văn hóa hiện nay.

            Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đào tạo trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch. Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 43 năm hành thành và phát triển, Trường đã đào tạo và cung cấp cho ngành và xã hội hơn 40.000 cán bộ. Trong quá trình hình thành và phát triển, nhà trường đã luôn thực hiện mục tiêu chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, ngoài ra Nhà trường còn tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao năng lực chuyên môn thông qua các hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng. Đó là tạo điều kiện cho sinh viên tham gia trải nghiệm, thực hiện các chương trình công tác xã hội, tạo điều kiện cho sinh viên thâm nhập sớm với thực tiễn xã hội và thực tiễn nghề nghiệp. Hoạt động này, thực sự có sức sống mạnh mẽ, có sức lan tỏa, tác động tích cực đến mục tiêu phấn đấu của các bạn sinh viên, thành quả hoạt động được xã hội ghi nhận, sinh viên có thể thành công, trưởng thành khi còn trên ghế nhà trường, sẽ có thể là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của ngành và đất nước.

            Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã xác định “chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”. Trong bối cảnh ngành giáo dục có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, nhà trường đang nỗ lực để nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, hoạt động động tình nguyện phục vụ cộng đồng đối với người học nói chung và sinh viên nói riêng là một hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, điều kiện tiếp cận xã hội, tiếp cận nghề nghiệp,… giúp cho sinh viên nhiều thuận lợi cho việc lập thân và lập nghiệp mai sau.

            Sinh viên muốn thích ứng và khẳng định nhanh với nghề nghiệp trong tương lai, ngoài việc đòi hỏi sinh viên phải học tập để vững về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về nghề nghiệp, sinh viên còn cần phải sử dụng năng lực của bản thân để tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng, đó là một hoạt động rất cần thiết và không thể thiếu đối với mỗi sinh viên. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nhiều hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phục vụ cộng đồng do các Khoa của trường, các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc nhà trường tổ chức.

            Tiêu biểu là các em sinh viên đã cùng với các thầy cô Khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật thực hiện khoảng 50 chương trình hoạt động phục vụ cộng đồng, góp công thực hiện tốt việc đào tạo theo định hướng ứng dụng; thực hiện sứ mạng, vai trò và mục tiêu phát triển của nhà trường với triết lý “Giáo dục toàn diện, tạo lập tương lai”. Bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn được thể hiện bởi quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên và sẽ là hành trang khởi nghiệp và hành trang cuộc sống. Việc dạy và học theo định hướng ứng dụng đã nhận được sự đồng thuận và sự hưởng ứng nhiệt tình từ sinh viên. Nhiều chương trình, phong trào đã tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng và xã hội, mang đến những giá trị thực tiễn cao, không chỉ là trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên mà còn là những đóng góp đậm chất nhân văn của sinh viên văn hóa. Với phương châm “Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, sinh viên Khoa Văn hóa học của Trường đã trải nghiệm một khóa thực tập thực tế tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Thông qua khóa thực tập này, sinh viên có cơ hội cọ xát với thực tiễn, áp dụng các kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn, phục vụ cho cộng đồng và cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới từ thực tiễn, nối tiếp chuỗi các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), thiết thực kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 – 2019), sinh viên Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số của Trường đã hăng hái lên đường với lòng nhiệt huyết, sức trẻ, đến với miền quê với mong muốn áp dụng các kiến thức chuyên môn vào thực tế, khát vọng cống hiến, đi để trưởng thành. Trong chuỗi hoạt động tình nguyện, sinh viên Khoa Văn hóa dân tộc phát huy kiến thức chuyên môn của ngành Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực như tổ chức truyền dạy tiếng nói, chữ viết Khmer cho bà con Khmer tại khu dân cư Bà Xán, ấp Bình Lợi, xã Bình Thạnh, huyện Cần Giờ; hướng dẫn trẻ em cách chào hỏi theo lễ nghi của văn hóa Khmer; dạy hát, múa Khmer cho trẻ em đồng bào địa phương… Các hoạt động trên nhằm hiện thực hóa chủ trương của nhà trường về bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hóa của các dân tộc thiểu số, vừa phát huy kiến thức ngành học chuyên môn của sinh viên. Hoạt động đã được các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện và người dân hưởng ứng nhiệt tình, vừa là việc làm thiết thực, ý nghĩa góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người; vừa là cơ hội để sinh viên ứng dụng, phát huy năng lực chuyên môn vào thực tiễn, phục vụ vì cộng đồng hiện nay.

            Trước yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của đất nước, trong bối cảnh tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước đã đặt ra cho tuổi trẻ Việt Nam nói chung, sinh viên Trường Văn hóa nói riêng những câu hỏi, những đòi hỏi lớn về sự dấn thân, cống hiến, rèn luyện, tu dưỡng, học tập, sáng tạo để góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

            - Một là, bên cạnh nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo quy định của Trường phải thực hiện cho tốt, sinh viên cần tích cực tham gia các chương trình, các hoạt động tình nguyện vì cộng cộng đồng. Bỡi vì các các chương trình và các hoạt động đó giúp cho sinh viên có thêm nhiều kiến thức thực tiễn rất quan trọng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên khi còn đang học tập tại Trường.

            - Hai là, học tập, rèn luyện là môi trường để chính sinh viên nâng cao nhận thức chính trị, lòng yêu nước, có lý tưởng sống cao đẹp. Do vậy, sinh viên không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm, hoài bão, khát vọng vươn lên,… đó là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi sinh viên.

           - Ba là, Nhà trường thực hiện các hoạt động nhằm phát huy vai trò, nâng cao ý thức của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; tham gia các chương trình, các hoạt động tình nguyện vì cộng cộng đồng; thực hiện có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tiếp tục quan tâm hỗ trợ sinh viên về nghề nghiệp, việc làm; trang bị kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao trình độ ngoại ngữ đồng thời nắm bắt tốt nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên để từ đó đề ra những phương thức tổ chức, hoạt động phù hợp… Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện, phát huy chuyên môn của sinh viên để phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội. 

           - Bốn là, đầu tư, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên và sinh viên vững mạnh, không ngừng quan tâm, củng cố và nâng cao chất lượng về tổ chức, hoạt động của thanh niên và sinh viên. Tăng cường, phát huy sức mạnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên văn hóa dưới ngọn cờ của các tổ chức chính trị - xã hội của nhà trường; tiếp tục quan tâm công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt cho công tác chuyên môn cũng như phong trào phục vụ vì cộng đồng của trường.  

            Tóm lại, việc nâng cao và phát triển năng lực chuyên môn sinh viên văn hóa trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt của nhà trường thực hiện trong nhiều năm qua. Bởi những sinh viên vững kiến thức chuyên môn, được trang bị kỹ năng mềm và bản lĩnh là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp giáo dục của nhà trường đang hướng đến. Và trách nhiệm của nhà trường là tạo dựng những sinh viên văn hóa có đầy đủ năng lực chuyên môn hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng. Và cùng toàn xã hội tạo ra điều kiện, môi trường tốt nhất cho sinh viên văn hóa được phát huy và cống hiến.

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:Cơ sở 1 (Số 51, Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM)

Cơ sở 2 (Số 288, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Quận 9, TP. HCM)

Điện thoại:02835125677

Email:dhvanhoa@hoisinhvien.vn

Website:http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.