Văn phòng Khoa

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:

- Cơ sở 1 (Số 51, Quốc Hương, P. Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP. HCM) 

- Cơ sở 2 (Số 288, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, thành phố Thủ Đức, TP. HCM)

Email: hsvdhvanhoa@hoisinhvientphcm.com 

Website: http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/hsvdhvhtphcm

 

 
 
 
 
 
 

Liên hệ Với chúng tôi