HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP.HCM HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI

bởi quản trị viên | Date: 26-09-2023

Để chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Lần thứ VII - Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam, Lần thứ XI, nhiệm kì 2023 - 2028


Vừa qua ngày 18/9, Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hoá TP.HCM đã tổ chức Hội nghị thảo luận và lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Thông qua rất nhiều ý kiến, Hội nghị đã ghi nhận về chỉ tiêu, nhiệm vụ và phương hướng cho phòng trào "Sinh viên 5 tốt" góp phần nâng cao tinh thân, trách nhiệm của Hội Viên Việt Nam.

Ban thư kí Hội Sinh viên trường Đại học Văn Hoá sẽ tiếp thu và tổng hợp lại các nội dung thảo luận và gửi về cho Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần thứ VII và đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI nhiệm kì 2023-2028 một cách hoàn thiện nhất.

Đưa tin: Thảo My, Ngọc Loan