GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM KHÓA IX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN X

bởi quản trị viên | Date: 04-10-2018

Cán bộ, Hội viên các cấp tích cực tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X.


Xem chi tiết Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X tại đây: http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn/img_data/files/Dự thảo BC chính trị lần thứ 5 ngày 19_9_2018(1).doc

Cán bộ, Hội viên các cấp tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X theo định hướng sau đây: http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn/img_data/files/Dinh huong gop y Bao cao chinh tri(1).doc

Mọi góp ý xin vui lòng gửi về mail: dhvanhoa@hoisinhvien.vn
Thời gian góp ý từ ngày 04/10/2018 đến ngày 09/10/2018.

Từ khóa:

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:Cơ sở 1 (Số 51, Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM)

Cơ sở 2 (Số 288, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Quận 9, TP. HCM)

Điện thoại:02835125677

Email:dhvanhoa@hoisinhvien.vn

Website:http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.