BAN CHẤP HÀNH, BAN KIỂM TRA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Date: 05-06-2018 11:06:30

Ngày 28/5/2017, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã

Details

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:Cơ sở 1 (Số 51, Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM)

Cơ sở 2 (Số 288, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Quận 9, TP. HCM)

Điện thoại:02835125677

Email:dhvanhoa@hoisinhvien.vn

Website:http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.