CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Date: 06-06-2018 12:06:20

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức Hội cấp dưới, trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam

Details

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:Cơ sở 1 (Số 51, Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM)

Cơ sở 2 (Số 288, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Quận 9, TP. HCM)

Điện thoại:02835125677

Email:dhvanhoa@hoisinhvien.vn

Website:http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.