CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU GIỮA NHIỆM KỲ V (2017 - 2020) HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

bởi quản trị viên | Date: 06-09-2018

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2017 - 2020) Hội Sinh viên trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra vào ngày 27/9/2018 tại Hội trường 2B.G05 - Cơ sở 2 Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh (Số 288, Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh).


Từ khóa:

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:Cơ sở 1 (Số 51, Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM)

Cơ sở 2 (Số 288, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Quận 9, TP. HCM)

Điện thoại:02835125677

Email:dhvanhoa@hoisinhvien.vn

Website:http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.