BAN CHẤP HÀNH, BAN KIỂM TRA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017 - 2020

bởi quản trị viên | Date: 05-06-2018

Ngày 28/5/2017, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã hiệp thương dân chủ bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 15 đồng chí; Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 05 đồng chí.

Ngày 12/6/2017, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 17/QĐ-BTK-TC về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2020.

 


Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm các đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Thị Kiều Tiên - Chủ tịch

2. Đ/c Phạm Tấn Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban Kiểm tra

3. Đ/c Nguyễn Mai Khánh Ly - Phó Chủ tịch

4. Đ/c Lê Đoàn Thành Tài - Ủy viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng

5. Đ/c Tiêu Thị Kim Ngân - Ủy viên Ban Thư ký, Phó Ban Kiểm tra

6. Đ/c Nguyễn Phạm Hoài Nam - Ủy viên Ban Chấp hành

7. Đ/c Lê Thị Trúc - Ủy viên Ban Chấp hành

8. Đ/c Danh Thị Khánh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đ/c Võ Đình Sang - Ủy viên Ban Chấp hành

10. Đ/c Nguyễn Thị Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành

11. Đ/c Huỳnh Hải Hậu - Ủy viên Ban Chấp hành

12. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Liên - Ủy viên Ban Chấp hành

13. Đ/c Trần Thị Ngọc Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành

14. Đ/c Nguyễn Hữu Trình - Ủy viên Ban Chấp hành

15. Đ/c Nguyễn Dương Hồng Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành

Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm các đồng chí:

1. Đ/c Phạm Tấn Hoàng - Trưởng ban

2. Đ/c Tiêu Thị Kim Ngân - Phó ban

3. Đ/c Bùi Thanh Nhàn - Ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Liên - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:Cơ sở 1 (Số 51, Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM)

Cơ sở 2 (Số 288, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Quận 9, TP. HCM)

Điện thoại:02835125677

Email:dhvanhoa@hoisinhvien.vn

Website:http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://hoisinhvien.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.