Sinh viên trường Đại học Văn hóa TP. HCM tham dự Hội nghị tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và sinh viên xuất sắc làm theo lời Bác giai đoạn 2017 – 2019 cấp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

      Từ ngày 11 – 13 tháng 9 năm 2019 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh, sinh viên xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ giai đoạn 2017 -2019


[See details...]

Xuân Tình nguyện 2019 - Những trái tim hướng về cộng đồng

Hằng năm, Đội Công tác Xã hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM luôn được giao nhiệm vụ tổ chức chiến dịch Xuân Tình nguyên của trường, đây là một hoạt động thường niên của Hội Sinh viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp đỡ cũng như san sẻ một phần nào những khó
[See details...]

Hội Sinh viên Đại học Văn hóa tổ chức chương trình " Kỳ niệm 69 năm ngày Truyền thống Học Sinh viên viên (9/1/1950 - 9/1/2019)"

Ngày 5/1/2019 Hội Sinh viên trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam và Lễ Tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm 2018.
 


[See details...]

Chủ Nhật Xanh 2018

Ngày 4/11 Hội Sinh viên phối hợp cùng phòng Công tác Sinh viên vận động sinh viên các khoa của toàn trường để thực hiện chương trình “Ngày Chủ nhật Xanh”, đây là hoạt động được thường xuyên tổ chức nhằm kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường trong sinh viên.

 


[See details...]